Vilket Bristav-nummer har ?

Veronica Bergströms Bristav-nummer är

2

Veronica Bergström
var med i avsnittet Avsnitt 6
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Veronica Bergströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym