Vilket Bristav-nummer har ?

Vera Vitalis Bristav-nummer är

2

Vera Vitali
var med i avsnittet 103
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Vera Vitalis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet