Vilket Bristav-nummer har ?

Ulrika Flodin Furås Bristav-nummer är

4

Ulrika Flodin Furås
var med i avsnittet 5
i podden Odlarna med
Olof Söderén

Olof Söderén
var med i avsnittet 40
i podden Odlarna med
Elin Ek

Elin Ek
var med i avsnittet #5 - Grynet returns!!!
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulrika Flodin Furås poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym