Vilket Bristav-nummer har ?

Ulrika Ellemarks Bristav-nummer är

2

Ulrika Ellemark
var med i avsnittet 41 - Har du mustasch?
i podden Josefinito Pod med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulrika Ellemarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet