Vilket Bristav-nummer har ?

Trita Parsis Bristav-nummer är

3

Trita Parsi
var med i avsnittet 9
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet Kapitel 99 Förortens Carl Bildt
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Trita Parsis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet