Vilket Bristav-nummer har ?

Torbjörn Erikssons Bristav-nummer är

4

Torbjörn Eriksson
var med i avsnittet 59. Sveriges mest hälsofrämjande chef.
i podden Coltings Nakna Sanning med
Jonas Colting

Jonas Colting
var med i avsnittet 49. Att åka på läger
i podden Coltings Nakna Sanning med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Torbjörn Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym