Vilket Bristav-nummer har ?

Tommy Janssons Bristav-nummer är

3

Tommy Jansson
var med i avsnittet 98
i podden Tommy filmar Niklas och Emilio med
Fanny Jahnke

Fanny Jahnke
var med i avsnittet Filmpodden #32: 100%
i podden Filmpodden med
Gustav Larsed

Gustav Larsed
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Tommy Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym