Vilket Bristav-nummer har ?

Tommy Janssons Bristav-nummer är

3

Tommy Jansson
var med i avsnittet 89
i podden Tommy filmar Niklas och Emilio med
Niklas Lundqvist

Niklas Lundqvist
var med i avsnittet 42
i podden Harduintesettden med
Markus Gustafsson

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 81
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Tommy Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym