Vilket Bristav-nummer har ?

Tomas Ries Bristav-nummer är

2

Tomas Ries
var med i avsnittet 40
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tomas Ries poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet