Vilket Bristav-nummer har ?

Tom Malmquists Bristav-nummer är

3

Tom Malmquist
var med i avsnittet #9
i podden Cyril & Stig med
Cyril Hellman

Cyril Hellman
var med i avsnittet #13
i podden Cyril & Stig med
Sladjan Osmanagic

Sladjan Osmanagic
var med i avsnittet 96
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tom Malmquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym