Vilket Bristav-nummer har ?

Tom Gliesmanns Bristav-nummer är

2

Tom Gliesmann
var med i avsnittet Filmpodden #25: Lidköping, 31 januari
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Tom Gliesmanns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet