Vilket Bristav-nummer har ?

Todd Haynes Bristav-nummer är

3

Todd Haynes
var med i avsnittet 670
i podden WTF med
Sarah Silverman

Sarah Silverman
var med i avsnittet 33
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Todd Haynes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym