Vilket Bristav-nummer har ?

Tobias Isaksson/Azure Blues Bristav-nummer är

3

Tobias Isaksson/Azure Blue
var med i avsnittet #11
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tobias Isaksson/Azure Blues poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet