Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Sekelius Bristav-nummer är

2

Thomas Sekelius
var med i avsnittet #7 - Könsroller
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Thomas Sekelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym