Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Rusiaks Bristav-nummer är

2

Thomas Rusiak
var med i avsnittet 223
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Thomas Rusiaks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym