Vilket Bristav-nummer har ?

Tadbir Noorizadehs Bristav-nummer är

2

Tadbir Noorizadeh
var med i avsnittet Avsnitt 99
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tadbir Noorizadehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet