Vilket Bristav-nummer har ?

Syster Sols Bristav-nummer är

3

Syster Sol
var med i avsnittet 44
i podden Fyllepodden med
Anitha Schulman

Anitha Schulman
var med i avsnittet 16
i podden Fyllepodden med
Bianca Meyer

Bianca Meyer
var med i avsnittet 24
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Syster Sols poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym