Vilket Bristav-nummer har ?

Syster Sols Bristav-nummer är

3

Syster Sol
var med i avsnittet 44
i podden Fyllepodden med
Sanna Lundell

Sanna Lundell
var med i avsnittet 61
i podden Fyllepodden med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 306: Bröllop och jäkelskap
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Syster Sols poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym