Vilket Bristav-nummer har ?

Sylvester Schlegels Bristav-nummer är

3

Sylvester Schlegel
var med i avsnittet #36
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Sylvester Schlegels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet