Vilket Bristav-nummer har ?

Sven-Göran Erikssons Bristav-nummer är

3

Sven-Göran Eriksson
var med i avsnittet 10
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sven-Göran Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym