Vilket Bristav-nummer har ?

Sven Melanders Bristav-nummer är

2

Sven Melander
var med i avsnittet 154
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sven Melanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet