Vilket Bristav-nummer har ?

Stefan Löfvens Bristav-nummer är

2

Stefan Löfven
var med i avsnittet Stefan Löfven
i podden Studentaftonpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Stefan Löfvens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym