Vilket Bristav-nummer har ?

Staffan Ulfstrands Bristav-nummer är

2

Staffan Ulfstrand
var med i avsnittet 6
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Staffan Ulfstrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet