Vilket Bristav-nummer har ?

Staffan Lundbergs Bristav-nummer är

3

Staffan Lundberg
var med i avsnittet #28
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet 236
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Staffan Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym