Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Olsson Olséns Bristav-nummer är

2

Sofia Olsson Olsén
var med i avsnittet 34
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sofia Olsson Olséns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym