Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Linds Bristav-nummer är

3

Sofia Lind
var med i avsnittet SPX Special 2011 del 6
i podden Hög av Serier med
Anton Bjurvald

Anton Bjurvald
var med i avsnittet SPX Special 2011 del 1
i podden Hög av Serier med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sofia Linds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym