Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Jakobssons Bristav-nummer är

3

Sofia Jakobsson
var med i avsnittet 54
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Sofia Jakobssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym