Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Camnerins Bristav-nummer är

3

Sofia Camnerin
var med i avsnittet #7 Sofia Camnerin
i podden Brittas Vardagsrum med
Britta Hermansson

Britta Hermansson
var med i avsnittet #5 Fredrik Wikingsson
i podden Brittas Vardagsrum med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sofia Camnerins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym