Vilket Bristav-nummer har ?

Smails Bristav-nummer är

3

Smail
var med i avsnittet 10
i podden FATTA MAN med
Shahab Ahmadian

Shahab Ahmadian
var med i avsnittet Män och jämställdhet
i podden Bianca & Leone's lyckopodd med
Bianca Meyer

Bianca Meyer
var med i avsnittet 24
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Smails poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym