Vilket Bristav-nummer har ?

Slingrids Bristav-nummer är

1

Slingrid
var med i avsnittet #26
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Slingrids poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym