Vilket Bristav-nummer har ?

Simon Singhs Bristav-nummer är

3

Simon Singh
var med i avsnittet 30. Simon Singh, PZ Myers och Susan Blackmore
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 298
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Simon Singhs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym