Vilket Bristav-nummer har ?

Shirley Clamps Bristav-nummer är

2

Shirley Clamp
var med i avsnittet 8 - Kerstin Clamp
i podden Josefinito Pod med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 55
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Shirley Clamps poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet