Vilket Bristav-nummer har ?

Shazaam/John Landenfelts Bristav-nummer är

2

Shazaam/John Landenfelt
var med i avsnittet BONUS 6
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Shazaam/John Landenfelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym