Vilket Bristav-nummer har ?

Shahrzad Kiavashs Bristav-nummer är

4

Shahrzad Kiavash
var med i avsnittet #33
i podden Maratonpodden med
Petra Månström

Petra Månström
var med i avsnittet #38
i podden Maratonpodden med
Jens Lapidus

Jens Lapidus
var med i avsnittet 125
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Shahrzad Kiavashs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym