Vilket Bristav-nummer har ?

Senais Bristav-nummer är

3

Senai
var med i avsnittet Kapitel 86
i podden Menage à tugg med
Ermias

Ermias
var med i avsnittet Kapitel 79
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 54
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Senais poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym