Vilket Bristav-nummer har ?

Sebastian Nords Bristav-nummer är

2

Sebastian Nord
var med i avsnittet Filmpodden #28: En tveksam escape-podd
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Sebastian Nords poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym