Vilket Bristav-nummer har ?

Sebastian @lezzums Bristav-nummer är

2

Sebastian @lezzum
var med i avsnittet Filmpodden #19: Inter-Stellan
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Sebastian @lezzums poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet