Vilket Bristav-nummer har ?

Satish Batras Bristav-nummer är

2

Satish Batra
var med i avsnittet 9
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Satish Batras poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet