Vilket Bristav-nummer har ?

Sarah Bäckmans Bristav-nummer är

3

Sarah Bäckman
var med i avsnittet Sarah Bäckman, Ako Rahim och Robert Berg!
i podden BODY Radio med
Ako Rahim

Ako Rahim
var med i avsnittet JessicasKK nr5
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet JessicasKK nr1
i podden JessicasKK med
Petter Bristav

Se Sarah Bäckmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym