Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Hectors Bristav-nummer är

2

Sara Hector
var med i avsnittet 29
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sara Hectors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym