Vilket Bristav-nummer har ?

Sandra Mastios Bristav-nummer är

2

Sandra Mastio
var med i avsnittet 3
i podden Feminist javisst men med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 55
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sandra Mastios poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym