Vilket Bristav-nummer har ?

Samuel Gezelius Bristav-nummer är

2

Samuel Gezelius
var med i avsnittet Avsnitt 1
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Samuel Gezelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet