Vilket Bristav-nummer har ?

Said Belhajs Bristav-nummer är

4

Said Belhaj
var med i avsnittet avsnitt 32
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 42
i podden Husky med
Renata Chlumska

Renata Chlumska
var med i avsnittet #249
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Said Belhajs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym