Vilket Bristav-nummer har ?

Sadibou Sys Bristav-nummer är

3

Sadibou Sy
var med i avsnittet 10
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sadibou Sys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym