Vilket Bristav-nummer har ?

Sölve Spratzs Bristav-nummer är

1

Sölve Spratz
var med i avsnittet 222
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sölve Spratzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet