Vilket Bristav-nummer har ?

Ronny Ambjörnssons Bristav-nummer är

3

Ronny Ambjörnsson
var med i avsnittet 31
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet Extrasode 5: Orca, havets hämnare
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ronny Ambjörnssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym