Vilket Bristav-nummer har ?

Ronnie Hellströms Bristav-nummer är

3

Ronnie Hellström
var med i avsnittet 63
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ronnie Hellströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet