Vilket Bristav-nummer har ?

Roman Hassas Bristav-nummer är

3

Roman Hassas
var med i avsnittet Avsnitt 209
i podden Tyngre Radio med
Andreas Guiance

Andreas Guiance
var med i avsnittet Avsnitt 195
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roman Hassas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym