Vilket Bristav-nummer har ?

Roine Borgstrands Bristav-nummer är

2

Roine Borgstrand
var med i avsnittet Avsnitt 9
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Roine Borgstrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym