Vilket Bristav-nummer har ?

Roger Waters Bristav-nummer är

3

Roger Waters
var med i avsnittet 755
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 185
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roger Waters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym