Vilket Bristav-nummer har ?

Roderick Crafoords Bristav-nummer är

3

Roderick Crafoord
var med i avsnittet 122. Psykedeliska Tryfflar
i podden Ihop Med Josefin med
Quetzala Blanco

Quetzala Blanco
var med i avsnittet Spanjorens fingrar
i podden Ihop Med Josefin med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roderick Crafoords poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym