Vilket Bristav-nummer har ?

Roderick Crafoords Bristav-nummer är

3

Roderick Crafoord
var med i avsnittet 122. Psykedeliska Tryfflar
i podden Ihop Med Josefin med
Josefin Crafoord

Josefin Crafoord
var med i avsnittet 118. Hångelskola
i podden Ihop Med Josefin med
Daniel Hallberg

Daniel Hallberg
var med i avsnittet 318: Hjärta Love Brat
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roderick Crafoords poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym