Vilket Bristav-nummer har ?

Robin Sandhs Bristav-nummer är

2

Robin Sandh
var med i avsnittet Ep 31
i podden Vettigt Trams med
Tommy Hedström

Tommy Hedström
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Robin Sandhs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym